[…]

Regulament RC-Optimist

Regulament RC-Optimist

04-06-2014

Sursa: Site-ul FRMD
http://frmd.ro/Aeromodele/regulamente/optimist.htm

R E G U L A M E N T U L
CATEGORIA MOTOPLANOR “RC-OPTIMIST”

Art.1 Caracteristicile modelului:

– încãrcãturã între 15-30 g/dm2;
– motorizare:
a.motor termic de orice tip, având capacitatea cilindricã de maxim 1.75cc; se poate folosi orice tip de combustibil, volum maxim de combustibil 15cc;
b. Motor electric de orice tip, limitarea duratei de functionare la maxin 30 sec; daca durata de functionare depaseste 30 sec (+1sec toleranta), startul este zero;
– nu se admit elice metalice.
– nu se admit comenzi de tip frane aerodinamice sau flapsuri;

Art. 2:

Fiecare concurent are dreptul la 2 starturi (zboruri oficiale).
Durata unui zbor oficial este limitatã la 360 sec (6 minute) plus un minut pentru aterizare. Fiecare secunda ce depaseste aceasta limita se considera 1 punct si se scade din maximul de 6 minute.

Art. 3:

Concurentul are dreptul sã înlocuiascã modelul (sau piese ale acestuia) în timpul concursului, cu unul din modelele de rezervã (sau piese de rezervã).
Definitia ratarii:
Dacã modelul nu a pornit si modelul nu a decolat în trei minute, se considerã ratare, concurentul având dreptul la o nouã încercare, a cãrei duratã va fi tot de 3 minute. Ratãrile (reluãrile) se vor efectua numai dupã ce toti concurenþii au terminat zborul oficial. Se considerã ratare si lansarea se repetã dacã durata zborului oficial este mai micã sau egalã cu 20 sec. din momentul în care modelul a pãrãsit mâna celui care-l lanseazã, indiferent din ce cauzã. Dacã motorul nu a pornit si modelul nu a fost lansat în cele 3 minute, se considera ratare, concurentul având dreptul la o nouã încercare.
Zborul modelului devine zbor oficial din momentul lansãrii.
Timpul realizat la cea de a doua lansare (lansarea care se repeta) se consemneazã, indiferent de valoarea lui.
Concurentii sunt obligati sã se prezinte la start în timpul stabilit pentru lansarea respectivã. În acest timp, concurentul este obligat sã-si efectueze lansarea (inclusiv repetarea). Neîncadrarea concurentilor în acest timp va fi sanctionatã cu zbor neefectuat., zborul fiind notat cu zero.

Art. 4:

Lansarea modelului se face din interiorul cercului de aterizare (cercul cu raza de 10 m), modelul având motorul pornit.
Modelul poate fi lansat de cãtre concurent sau de o altã persoanã ajutãtoare. În timpul zborului, lângã concurent va putea sta o singurã persoanã (persoana nu are voie sã punã mâna pe concurrent sau statia acestuia).

Art. 5:

Cronometrarea va fi fãcutã de doi arbitri; timpul care se ia în calcul va fi timpul obþinut din media celor douã cronometrãri, rotunjind la unitatea întreagã cea mai apropiatã valoare.
Arbitrii cronometrori nu au voie sã pãrãseascã punctul de start în momentul cronometrãrii.

Art. 6:

Pentru stabilirea clasamentului, se vor însuma timpii obtinuti în zborurile oficiale. Se va stabili un numãr de puncte din start egal depãrtate între ele, asezate pe aceeasi linie.
Timpul oficial în care concurenþii vor trebui sã se încadreze pentru a-si efectua lansãrile (zborurile) se va stabili la sedinta tehnicã si va fi comunicat tuturor conducãtorilor de echipã.
Neprezentarea concurentului la start, în momentul când este chemat, se penalizeazã cu zbor neefectuat, notându-se cu 0 puncte.
Zborul oficial este anulat (notat cu 0) în urmãtoarele cazuri:
– are loc deteriorarea modelului sau desprinderea unor piese din model, în timpul zborului;
– interventia altei persoane asupra mansei de comandã;

Art. 7:

Aterizarea modelelor din aceastã categorie se executã la
punct fix (cerc cu diametrul de 50 m) si se puncteazã astfel:
-în raza de 5 m 100 puncte
-în raza de 10 m 75 puncte
-în raza de 15 m 50 puncte
-în raza de 25 m 25 puncte
-peste raza de 25 m 0 puncte
Punctele obtinute la aterizare se transformã în secunde dupã regula 1 punct = 1 secundã si se adaugã la timpul de zbor.

Art. 8:

Nu se acordã puncte pentru aterizare în urmãtoarele cazuri:
-modelul se deterioreazã la aterizare;
-modelul aterizeazã pe spate;
-modelul aterizeazã în interiorul cercului, imediat dupã lansare;
-modelul nu aterizeazã în timpul acordat acestei manevre (în cazul zborului maxim).

—————————————————————–

Un document suplimentar se gaseste si pe site-ul:
http://www.marinaru.ro/forum/viewtopic.php?f=16&t=595

Descarca fisierul PDF:
Regulament-Campionat-National-Elevi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.