[…]

Regulament Faza a II-a

Regulament Faza a II-a

04-06-2014

Sursa: Site-ul FRMD
http://frmd.ro/Aeromodele/regulamente/fazaII.htm

1. Definiție

Aeromodel care nu este prevăzut cu un dispozitiv de propulsie şi la care portanţa este generată de forţe aerodinamice care acţionează pe suprafeţe care rămân fixe în timpul zborului.

2. Caracteristici

Aria maximă a suprafeţei portante (St) ………………………………………… 12 – 14 dm2
Greutate minimă ……………………………………………………………….. 120 grame
Lungimea maximă a cablului de lansare ………………………………………………… 50 m
Ampenaj orizontal neprofilat, împânzit doar pe extrados
Cârlig de remorcare simplu, ciclarea nu este permisă.

Numărul de modele ce pot fi înscrise în concurs de către fiecare competitor este două.

3. Numărul de zboruri

a) Fiecare competitor are dreptul la trei sau cinci zboruri oficiale, funcție de condițiile meteorologice.
b) Fiecare competitor are dreptul la un zbor oficial în fiecare rundă a competiției. Durata rundelor trebuie anunțată în avans și nu poate fi mai mică de 30 minute sau mai mare de 90 minute. Concurentul trebuie ca pe durata rundei să remorcheze el însuși și să-și lanseze modelul pentru a efectua atât zborul oficial, cât și încercările sau încercările repetate.

4. Definiţia unui zbor oficial

a) Durata realizată la prima încercare în afară de cazul când această încercare este nereuşită conform definiţiei 5. (dacă încercarea este nereuşită sub incidenţa definiţiei 5.a şi a doua încercare nu a fost efectuată, atunci durata primei încercări este înregistrată drept timp de zbor oficial).
b) Durata realizată la a doua încercare. Dacă a doua încercare este de asemenea nereuşită sub incidenţa definiţiei 5.b. atunci timpul de zbor înregistrat este zero.

5. Definiţia unei încercări nereuşite

O încercare este clasificată ca fiind nereuşită dacă aeromodelul este lansat şi apare măcar unul dintre evenimentele următoare. Dacă aceasta se întâmplă la prima încercare, atunci concurentul are dreptul la o a doua încercare.

a) Durata zborului este mai mică de 20 secunde.
b) Planorul revine pe sol, fără a se fi eliberat cablul de lansare.
c) Momentul eliberării cablului nu a putut fi stabilit cu certitudine de către cronometrori.
d) O piesă a modelului s-a detaşat în timpul lansării sau a zborului.
e) Cronometrorilor le este evident faptul că sportivul a pierdut contactul cu cablul şi însuşi competitorul declară că a fost o încercare.

6. Repetarea unei încercări

O încercare poate fi repetată când:

a) planorul se ciocneşte cu o persoană atunci când acesta este lansat, alta decât persoana care l-a lansat.

b) în timpul remorcării, planorul se ciocneşte cu un model aflat în zbor liber (dar nu cu un model aflat în remorcaj sau cu un cablu de remorcare) şi remorcarea nu poate continua normal.

c) în timpul zborului, planorul se ciocneşte cu alt model sau cablu de remorcare, altul decât propriul cablu. Dacă planorul îşi continuă zborul într-o manieră normală, competitorul poate cere ca zborul să fie acceptat ca zbor oficial, chiar dacă cererea sa este făcută la sfârşitul zborului.

7. Durata zborurilor

Durata maximă care se ia în considerare pentru fiecare zbor oficial va fi de două minute. În cazul unor condiţii meteorologice excepţionale sau problemelor cauzate de recuperarea modelelor Juriul poate permite ca numărul de runde sau maximul pentru o rundă să fie schimbat. Orice modificare a timpului maxim de zbor trebuie să fie anunţată înainte de începerea rundei.

8. Clasificarea

a) Pentru clasificarea finală este luat în considerare timpul total al tuturor zborurilor oficiale.

b) pentru a decide învingătorul atunci când există o egalitate, vor fi făcute zboruri suplimentare, imediat după ce ultimul zbor al concursului a fost efectuat. Timpul maxim de zbor pentru fiecare rundă de departajare va creşte cu câte un minut față de timpul maxim din runda precedentă.

Organizatorul va stabili o perioadă de 10 minute, în care toţi concurenţii participanţi la zborurile de departajare trebuie să-și lanseze modelele. În limita acestor 10 minute, concurenţii au dreptul la o a doua încercare în cazul unei încercări nereuşite în concordanţă cu paragraful 5.

9. Cronometrarea

Timpul total de zbor este considerat de la eliberarea cablului de pe model până la sfârşitul zborului.

10. Numărul de ajutoare

Competitorul este îndreptățit de a avea un ajutor la punctul de start.

11. Dispozitive de lansare

a) Planorul trebuie lansat cu un cablu dintr-o singură bucată pe toată lungimea lui, iar împreună cu echipamentul de eliberare şi dispozitivul de lansare să nu depăşească 50 metri. Cablurile metalice sunt interzise.

b) Dispozitivele atașate cablului de lansare nu trebuie să fie aruncate de către concurent, sub sancțiunea anulării zborului. Concurentul poate elibera cablul de lansare și un element de marcare cu greutate mică aflat la capătul lui, cum ar fi un inel, fanion sau bilă mică de cauciuc.

c) Pentru a facilita observarea şi cronometrarea, cablul trebuie să fie echipat cu un fanion de formă dreptunghiulară, cu o arie minimă de 2,5 dm2 şi cea mai mică latură de cel puţin 5 cm, ataşat direct pe cablul principal.

d) Orice alte tipuri de dispozitive auxiliare de stabilizare pe cablu sunt interzise.

12. Organizarea lansării

a) Concurentul trebuie fie pe sol şi trebuie să opereze singur dispozitivul de lansare (săritura este permisă).

b) Toată libertatea de acţiune şi mişcare este permisă pentru a face posibilă cea mai bună utilizare a cablului, cu excepţia ciclării.

c) Aeromodelul trebuie să fie lansat într-o rază de aproximativ 5 metri de la poziţia reperului de start.

Adaptarea Daniel Petcu
22 noiembrie 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.